gallery/zzzz
gallery/cooltext317980792060500
gallery/cooltext317980884560241
gallery/zzzz
gallery/cooltext317980792060500
gallery/cooltext317980884560241
gallery/zzzz
gallery/cooltext317980792060500
gallery/cooltext317980884560241

Vlaanderen is de noordelijke deelstaat[2][3] van België, waar officieel Nederlands wordt gesproken. Vlaanderen bestaat uit de volgende provincies: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, en uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat Vlaanderen deelt met de Franstaligen. Het Franstalige Wallonië is het andere deel van het land, gelegen in het zuiden van België. Het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar zowel de Vlaamse Gemeenschap als de Franse Gemeenschap hun bevoegdheden uitoefenen, is een enclave gelegen in het centrale zuiden van Vlaanderen. Doordat de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap – bevoegd voor onder meer cultuur, onderwijs en welzijn – en die van het Vlaamse Gewest – bevoegd voor onder meer economie, werkgelegenheid, openbare werken en landbouw – werden gefuseerd, ontstond één enkele Vlaamse overheid bestaande uit het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. In politieke zin slaat het begrip "Vlaanderen" dus op deze eengemaakte entiteit.

Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering zijn gevestigd in Brussel. Vlaanderen kent het Nederlands en de Vlaamse Gebarentaal (VGT) als officiële talen. In het Vlaamse Gewest, inclusief de Brusselse Rand, is de Vlaamse overheid voor al haar bevoegdheden de enige bevoegde instantie en is het Nederlands de enige officiële taal op alle overheidsniveaus, uitgezonderd de faciliteitengemeenten, waar ook het Frans een beperkte erkenning geniet.


 

gallery/zzzz
gallery/cooltext317980792060500
gallery/cooltext317980884560241

Online Coffeeshop, Herbacure online coffeeshop. 18+ voordelig verzenden naar België

Een coffeeshop is in Nederland een openlijk verkooppunt van cannabis. De verkoop van koffie is een bijzaak. Alcohol mag er sinds 2007 niet meer worden verkocht.[1] Naast de functie van winkel heeft een coffeeshop ook de functie van ontmoetings- en ontspanningsruimte en gebruiksruimte voor cannabis. Vroeger werd de term coffeeshop ook gebruikt voor een koffiehuis of dagcafé.

Inhoud

1Gedoogbeleid

2Verspreiding en aantal

3Lokaal beleid

4Belasting en economische aspecten

5Rookverbod

6Bekende coffeeshops

7Coffeeshops in andere landen

8Drive-in

9Zie ook

10Externe link

Gedoogbeleid[bewerken]

 Zie Drugsbeleid in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Hoewel de handel in cannabisproducten officieel is verboden volgens de Opiumwet, kan deze in Nederland onder een aantal voorwaarden (de zogenaamde AHOJ-criteria uit 1992 van het Openbaar Ministerie, later AHOJ-G[2]) worden gedoogd. Dit komt erop neer dat een gevestigde coffeeshop door justitie met rust wordt gelaten als deze:

geen affichering toepast (geen reclame);

geen harddrugs verkoopt maar alleen softdrugs (de scheiding der markten);

geen overlast veroorzaakt, waaronder ook parkeeroverlast;

geen jongeren toelaat: voor klanten geldt een minimumleeftijd van 18 jaar;

geen grote hoeveelheden verkoopt of in voorraad heeft. Een coffeeshop mag maximaal vijf gram per dag per persoon verkopen. De coffeeshop mag maximaal 500 gram in voorraad hebben

gallery/button